periodoncia-clinica-lazaro

La periodòncia és l’especialitat mèdic-quirúrgica de l’odontologia que tracta les malalties que afecten al suport dental (geniva i os), les trucades: gingivitis i periodontitis, aquesta última antigament cridada de forma col·loquial piorrea.

 

Les malalties periodontals són…

Tal com esmentem, la Gingivitis i la Periodontitis són malalties bucals.

El primer que els nostres pacients han d’assimilar és que com a tals, han de tractar-se per eradicar la fase aguda i per evitar que siguin recurrents a curt i/o mig termini.

Són malalties causades per bacteris que s’acumulen en el solc gingival, espai situat entre la geniva i la dent,  iniciant  una inflamació de la geniva, la anomenada gingivitis. La gingivitis és tractable i en gairebé el 100% dels casos reversible.

Quan la gingivitis no es tracta i aconsegueix avançar en profunditat els bacteris es van fent cada vegada més forts, i es van creant ceps de bacteris resistents en un clima sense oxigen, sent cada vegada més destructives i potencialment més perilloses per a la destrucció del suport dental, arribant a afectar a l’os, passant llavors a cridar-se periodontitis.

Així doncs, en molts casos les gingivitis sense tractament evolucionen a una periodontitis.

La periodontitis és curable?

La periodontitis també és tractable, però al contrari de la gingivitis el dany causat és irreversible. Així doncs, la reabsorció òssia  produïda a nivell ossi és irrecuperable. Podemos estabilitzar la malaltia per frenar-la i que el dany sigui el menor possible, és per això tan important que s’estableixin protocols personalitzats segons l’estadí i severitat de cada pacient.

 

La gingivitis evoluciona a periodontitis quan…

Normalment els pacients que pateixen gingivitissón identificats en una fase precoç que pot revertir-se i controlar-se per complet. Són aquells pacients que acudeixen de forma regular a les revisions dentals i que segueixen les pautes de profilaxis en la consulta dental per poder eradicar aquesta inflamació.

 

Per desgràcia existeix un percentatge de pacients bastant elevat que pateix una predisposició genètica a patir malalties periodontals, que al costat d’altres factors com a mala higiene, ingesta alcohol, certs medicaments, tabac i /o estrès, així com malposicions dentals que no ajuden a la higiene diària, pot fer que es descontroli la gingivitis.

 

Si al costat d’aquests factors afegim que no sempre es compleix amb la freqüència dels controls i pautes de neteja recomanades en la clínica dental, la gingivitis evolucionarà a mitjà –llarg termini a una periodontitis que pot arribar a ser severa.

Per què no s’afecten totes les dents per igual?

Existeixen diferents tipus de periodontitis, existeixen classificacions segons l’edat del pacient i els grups dentals afectats.

Així hauran pacients que no hagin patit mai afectació de genives i a partir dels 35 anys pateixin un brot d’aquesta malaltia o adolescents que per causes nervioses o hormonals pateixin fases molt agudes de gingivitis difícils de controlar.

Depenent del tipus d’afectació pot ser que només quedin afectats els sectors molars o els incisius del grup anterior. Cada cas ha de valorar-se de forma individualitzada.

El diagnòstic s’estableix gràcies a…

El més important és establir un diagnòstic fiable per poder establir un bon pla de tractament:

 • Anàlisi genètica: Per valorar predisposició a patir aquestes malalties periodontals.
 • Anàlisi microbiològica: Estudi de la qualitat i quantitat de bacteris present en la cavitat bucal que ens ajudarà a orientar de forma específica el tractament antibiòtic.
 • Periodontograma: El periodontista mesura la profunditat dels espais entre dent i geniva amb una sonda periodontal mil·limetrada realitzant l’estudi anomenat “Periodontograma” amb el qual es registra l’estat actual de les genives i os del pacient i amb el qual es podrà comprovar en revisions posteriors l’evolució de la malaltia periodontal.
 • Proves radiològiques: La Ortopantomografía ens donarà una informació general de la pèrdua òssia soferta en tota la boca i amb la Periapical Seriada, que és una sèrie de petites radiografies de gran detall de 2 o 3 dents per placa radiogràfica, podrem emmagatzemar la informació necessària per establir el grau d’afectació de la malaltia.

El tractament periodontal consisteix en…

 • Fase Higiènica: En aquesta primera fase del tractament periodontal es netejaran els espais entre dent i geniva amb un Raspat, Allisat i Poliment de les superfícies radiculars (RAP). Aquesta fase és coneguda pels pacients com “Curetatges” , ja que per a això s’utilitzen uns instruments anomenats curetas.
 • Fase quirúrgica: En aquesta segona fase, no sempre necessària, es tractaran les borses periodontals profundes quan es tractin de periodontitis en les quals ja s’ha produït destrucció òssia severa.
 • Fase de manteniment: Són tractaments de manteniment que permeten controlar la malaltia a llarg termini. La freqüència d’aquests tractaments s’avalua de forma individualitzada per a cada pacient, però solem realitzar-la cada 4 o 6 mesos.

 

Importància de les revisions i manteniments

Una vegada els pacients entenen  l’origen d’aquestes afectacions bucals és quan comencen a conscienciar-se de la importància dels controls posteriors a la primera fase del tractament.

 

Què pot passar si no tractem les genives?

Les conseqüències de no tractar les gingivitis i periodontitis poden agrupar-se en locals o generals:

 • A nivell local podem patir: pèrdua de dents en la nostra cavitat bucal, la qual cosa implica un efecte directe sobre la funció estètica i masticatòria que es tradueix en una inseguretat i insatisfacció del pacient a nivell social i males digestions per insuficiència masticatòria.

A més d’això, els pacients que pateixen aquestes malalties no tractades solen patir mal alè, retracció gingival ( amb la conseqüent exposició visual de les arrels dentals) , mobilitat de les dents, així com sagnat i molèsties en les genives. A nivell sistèmic la presència i persistència de bacteris en les  genives pot fer que aquests bacteris passen al sistema sanguini del nostre cos i puguin niar en altres llocs del nostre organisme implicant focus infecciosos amb gran repercussió com són a nivell cardiovascular, risc de part prematur, descompensar diabetis, etc.

 

Sospita que les seves genives no estan bé?

Si sagna espontàniament o amb el raspallat, si té mal sabor o mala olor de boca és que les seves genives no estan bé.

Si a més hi ha enrogiment i recessió de geniva, sensibilitat, nota que les dents han canviat de posició i fins i tot es mouen, són símptomes perquè vinguis a visitar-nos.

En clínica Lázaro valorarem la seva salut periodontal i planificarem el tractament més adequat.

Contacta amb nosaltres per poder realitzar una primera visita i poder valorar el seu cas.

 

Són contagioses les malalties de les genives?

Les malalties de les genives estan produïdes per bacteris patògens.

Encara que ara com ara no és possible demostrar que la malaltia periodontal sigui contagiosa, els bacteris semblen ser transmissibles entre humans , però malgrat la freqüència de contacte a través de la saliva (petons, utilitzar mateixes culleres, gots, etc) el nombre de microorganisme transmesos és baix.

En clínica Lázaro creiem que perquè els microorganismes patògens creixin i superin en nombre als bacteris no patògens  de la microfloraresident habitual de la nostra cavitat oral, ha de donar-se un canvi important ambiental que afavoreixi aquest succés, com són situacions de males condicions d’higiene bucal, augment de tabaquisme o trastorns d’alimentació que es poden donar en alguns casos.

 

Existeixen evidències de transmissió entre familiars de patògens o bacteris periodontals. Poden donar-se 2 tipus:

 • Transmissió vertical: de pares a fills.
  Transmissió horitzontal: d’espòs a esposa i/o viceversa.

 

És notable fer constar que perquè aquesta transmissió ocorri, ha d’haver-hi freqüència de contactes a través de la saliva (petons sobretot) això ocorre amb parelles estables (no esporàdiques) i en família.

En clínica Lázaro realitzem un protocol diagnòstic en el qual  a través de proves d’anàlisi microbiològica valorem si hi ha hagut transmissió horitzontal i/o vertical entre els membres de la família.

També fem proves genètiques (gen de la interleuquina) per valorar la predisposició genètica a patir malalties de les genives dins de l’entorn familiar.

Logo