tecnologia-cad-cam-clinica-lazaro

Què és la tecnologia CAD/CAM?

Les sigles CAD indiquen en anglès ComputerAssisted Design = Disseny Assistit per Ordinador , aquest procés fa referència al disseny virtual  de la rehabilitació protésica amb l’ajuda d’un programari especial des d’una ordinador.

I el procés CAM significa Computer AssistedManufacturing = Fabricació Assistida per Ordinador, aquest procés fa referència a la confecció de la pròtesi. Amb un programari específic des d’un ordinador s’envien les ordres a una màquina que confeccionarà al detall la pròtesi que hem dissenyat i confirmat amb el pacient en la clínica.

Així, gràcies al conjunt de processos de disseny de la nostra futura rehabilitació ( Digital SmileDesign, Mock Up) i amb l’última tecnologia a la nostra disposició ( Tecnologia CAD/CAM) podrem aconseguir els millors resultats tant en estètica com en funcionalitat.

Logo