Extraccions de queixals del judici complexes, extraccions de restes radiculars, cirurgies de frens, cirurgies periapicals, quistectomias, són algunes de les opcions que ens ofereix la cirurgia per tractar els problemes de la cavitat bucal.

 

Amb la Cirurgia Bucal aconseguim resoldre determinats problemes de la cavitat oral com són:

  • Extracció de dents o restes dentals incloses que necessiten d’un abordatge més estratègic.
  • Fenestracions òssies per portar a l’arquejada dents situades en el paladar formant part de la planificació d’un tractament d’ortodòncia.
  • Frenectomies ( cort d’insercions de frens labials).
  • Extracció de quists o tumors odontogènicos.
  • Extracció d’implants dentaris.
  • Cirurgia preprotèsica ( eliminació de petites protuberàncies òssies que impossibilitarien el bon assentament d’una pròtesi removible) , etc.

 

És llarga la llista d’indicacions on pot veure’s implicada la cirurgia bucal, però en general es realitzen de forma senzilla amb anestèsia local.

Logo