Amb els implants de titani podem reposar les dents perdudes d’una forma conservadora sense afectar a la resta de les peces  presents en boca.

Aquest tractament ve a substituir als “ponts” ( conjunt de fonguis cimentades a les nostres dents) evitant així el tallat de les peces dentals veïnes a la peça perduda o absent.

Els implants són…

Els implants dentals són fixacions de titani pur que poden ser de diferents longituds i diàmetres segons les característiques de l’os on vulguem reposar les peces absents.

Aquestes estructures són 100% biocompatibles amb el teixit ossi i mitjançant un fenomen de osteointegració  queden fortament units a l’os a nivell molecular, quedant “anquilosats” sent gairebé impossible retirar-los una vegada integrats.

En què consisteix la intervenció…

La majoria de pacients se sorprenen en veure que la col·locació d’un implant és molt més suportable del que creien.

Es tracta d’una intervenció realitzada en la consulta dental, una sessió normalment talla en la qual sota anestèsia local es col·loca l’implant d’una forma molt sistematitzada.

Posteriorment el cirurgià donarà les instruccions necessàries perquè el postoperatori sigui el més suportable amb les mínimes molèsties possibles. Normalment es prescriuen antiinflamatoris i antibiòtics per seguretat, sent possible portar una vida normal després d’aquests procediments.

Amb els implants són possibles diferents tipus de rehabilitació segons la situació bucal de cada pacient.

Segons la necessitat de cada pacient les rehabilitacions sobre implants poden anar des de:

  • Una sola funda sobre implant: per reposar la falta d’una sola dent.
  • Pont de diverses fundes sobre 2 o 3 implants: per reposar l’absència de 3 a 5 peces.
  • Arcades completes amb implants: No és necessari reposar totes les absències dentals amb el mateix nombre d’implants. Segons la quantitat i qualitat de l’os el cirurgià planificarà el lloc idoni perquè amb la col·locació un determinat nombre d’implants puguem reposar tota l’arcada desdentada.

El tipus de pròtesi a realitzar amb implants en arcades totalment desdentades dependrà de la pèrdua òssia del pacient i del suport que necessiten els teixits tous com els llavis perquè la pròtesi quedi el més natural i estètica possible, així doncs podem trobar:

  • Corones sobre implants: conjunt de fonguis sobre implants que conformen l’arcada sencera amb 6-8 implants. Per a aquells pacients que mantenen una bona dimensió vertical d’os.
  • Híbrides: Visualment són pròtesi de resina com les “dentadures postisses” d’un desdentat total però en aquest cas van fixades normalment a un nombre de 6-8 implants. Amb aquest tipus de pròtesi aconseguim suplir deficiències de suport labial per pèrdua òssia i donem un perfil més estètic al pacient.
  • Sobredentadures: Són pròtesi de resina que van subjectes normalment a 2-4 implants però que es poden retirar per a la seva higiene. Són aquells casos en els quals la gran pèrdua òssia impedeix col·locar un major nombre d’implants o que per l’estat de salut del pacient no és convenient realitzar les tècniques de regeneració òssia. En aquests casos ajudem al pacient a retenir la pròtesi en boca millorant notablement la seva qualitat de vida.

 

Vingui a la nostra consulta i li proposarem la rehabilitació més adequada per a la seva situació bucal.

Logo