atm-bruxismo-clinica-lazaro

Articulació Temporomandibular (ATM) i el Bruxisme

 

Pateix mal de cap o de la musculatura cervical?

Si pateix dolors prop de la zona d’oïda, dolor a la palpació en musculatura perioral , en el coll i el clatell , i/o sorolls en obrir i/o tancar la boca, pot ser que pateixi un trastorn de l’articulació témporomandibular.

Els signes i símptomes anteriorment descrits són alguns dels motius de consulta que ens fan pensar que existeix una artritis o artrosi de l’articulació formada per : 1.la eminència de la fossa de l’os temporal, situada a la base del crani, 2.el disc o menisco articular i 3.el còndil de la mandíbula , aquesta és l’anomenada articulació temporomandibular ( ATM).

 

El paper del Bruxisme en els trastorns de la ATM

Alguns pacients apreten les dents durant la nit, normalment en entrar en el somni profund i en sortir del mateix, però també durant certs moments d’estrès o màxima concentració durant el dia.

En estrènyer les dents tant en posició de màxim tancament o en moviments d’extrema lateralitat ( moviments parafuncionals) es poden produir:

  • Desgastos dentals: Depenent del tipus de apretament es podran produir desgastos de la dimensió vertical de les dents, esquerdes i/o fissures, retraccions gingivals ( les anomenades lesions en V) i fins i tot fractures dentals.
  • Hipersensibilitat en la musculatura: La musculatura perioral com són els masseters ( a nivell de les galtes fins a la zona de l’oïda), la musculatura cervical i del coll i clatell ( com són l’esternoclidomastoïdal i el trapezi), pot quedar molt adolorida, podent aparèixer els anomenats “punts gallet”, que són punts de la musculatura compromesa extremadament doloroses a la palpació.
  • Alteracions del disc articular: El fet que en estrènyer les dents i fer moviments parafuncionals comprimim a l’excés el disc articular pot fer que en obrir la boca aquest fi cartílag es “escapi” cap a davant produint un soroll semblat a un clic, moltes vegades audible per les persones que ens trobem properes al pacient. En fases incials el cartílag es “recupera” en tancar la boca, moltes vegades sent audible un altre clic, però en fases molt severes pot ser que el disc no es recuperi, en tal cas es produiria una luxació de la ATM i quedaria l’oberta oberta fins a la seva posterior recol·locació de forma manual.

Aquesta afectació de l’articulació pot produir-se de forma uni o bilateral, podent produir-se subluxacions i luxacions uni o bilaterals.

 

Quan una Artritis evoluciona a una Artrosi…

Quan una artritis no es tracta pot evolucionar a llarg termini a una artrosi, en tal caso les superfícies òssies de l’os temporal i del còndil mandibular friccionen entre elles sense el recobriment discal tan necessari, per la qual cosa el soroll passa a ser audible com una crepitació.

 

Com tractar una Artritis perquè no evolucioni a una Artrosi…

Quan el pacient acudeix a la nostra consulta amb un problema articular hem d’abordar diversos aspectes :

  • Detectar problemes d’oclusió per malposiciones o pèrdues dentals: La majoria dels pacients amb trastorns de la ATM han patit variacions en els contactes dentals que han repercutit en l’estabilitat de l’articulació.
  • Protegir l’articulació: Una vegada corregida l’oclusió ( contactes dentals) hem d’estabilitzar i protegir l’articulació amb un dispositiu anomenat fèrula de descàrrega. Per confeccionar aquesta placa o fèrula només serà necessari prendre uns motlles i unes relacions amb mossegades en cera dels contactes oclusals del pacient i tindrem tota la informació necessària.

En una visita posterior ajustarem la fèrula de descàrrega en la boca del per assegurar-nos que s’estableix la relació intermaxil·lar correcta.

En ocasions serà necessari el tractament per un fisioterapeuta i/o un osteòpata per a la total recuperació del trastorn articular.

 

La funció de la fèrula de descàrrega és…

 

 

  • Evitarem el desgast dental: el fet d’interposar una placa de resina rígida entre arcada superior i inferior farà que les peces dentals no puguin contactar entre elles i per tant no es gastaran.

 

És d’especial importància que la fèrula estigui confeccionada amb resina rígida, ja que està demostrat científicament que les forces “ són absorbides” per la resina rígida i no es transmeten a les dents. En canvi, els protectors confeccionats de goma ( com són els protectors bucals per practicar esport) el que fan és esmorteir un impacte però no absorbeixen la força amb el que poden transmetre aquesta força i generar fissures dentals.

 

  • Estabilitzarem el disc articular: La fèrula de descàrrega té un grossor d’uns 3-5 mm que farà que el disc articular disposi de l’espai necessari per estar suspès en el líquid sinovial i es pugui recuperar, donant lloc en casos no gaire severs a una regeneració a llarg termini que farà que desapareguin fins i tot els clics articulessis tan incòmodes per al pacient.

 

  • Relaxarem la musculatura implicada: Els dolors musculars despareixeran després de ser tractats, de vegades amb l’ajuda d’un fisioterapeuta, de manera que en estar en distensió durant tota la nit amb la col·locació de fèrula al matí es trobaran “descansats”.
Logo